Nederland
Di-Vrij : 10:00 - 17:00 / Zat. : 10:00 - 16:00

Bestellingen boven de 50 euro worden GRATIS verzonden binnen Nederland - Betaal eenvoudig via iDEAL - Betaal tevens met VVV cadeaukaart.

Privacy- en Cookiebeleid:

VanEtje stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. In dit privacybeleid leggen we uit hoe wij jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de klanten die zich registreren in onze webshop en klanten die een bestelling plaatsen.
 
Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verkregen. Dat doel kan zijn om je b.v. te informeren over aanbiedingen en/of nieuwe producten.

Verwerkingsverantwoordelijke:

VanEtje is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:
 
VanEtje
Dorpsstraat 19,
7678AT  Geesteren.

Kamer van Koophandel: 61656844
B.T.W.-nummer: NL854433090B01

Wijzigingen:

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden.

Ontvangers:

Bepaalde gegevens die je aan ons verstrekt kunnen worden gedeeld met door ons ingeschakelde derden zoals E-mail, postverwerkers en externe vervoerders en leveranciers. Deze partijen verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van VanEtje. VanEtje verzekert zich ervan dat in dat geval contractuele bepalingen voorzien dat derden je persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacybeleid en dat de derden beveiligingsmaatregelen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan je persoonsgegevens. 

Jonger dan 16?

Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid hebben gelezen.
 
Beveiliging en bewaartermijn:

De persoonsgegevens die wij via de Website verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. VanEtje bewaart de persoonsgegevens zo lang je een account hebt of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal VanEtje altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
VanEtje Nieuwsbrief:

Door je te registreren voor de VanEtje nieuwsbrief geef je VanEtje toestemming om jouw persoonsgegevens op te slaan in een beveiligde database en je op de hoogte te houden van alle VanEtje nieuwsbrief activiteiten. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je je afmelden binnen jouw eigen klant omgeving. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke nieuwsbrief die door VanEtje aan jou wordt gestuurd opgenomen. 

VanEtje aanvragen:

Wanneer je een vraag of opmerking verstuurt via de website verwerken wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens waaronder je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en de beschrijving van je vraag of opmerking. Wij verwerken deze gegevens enkel ter afhandeling van jouw vraag of opmerking en om met je in contact te komen om je vraag of opmerking af te handelen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VanEtje, namelijk om klantenservice te kunnen bieden. Wij zullen de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.


Website:

Bij elk bezoek aan de Website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Bij een bezoek aan de Website bewaren wij daarnaast:
- jouw e-mailadres als je vragen plaatst op de Website;
- jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
- de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar de Website te gaan;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op de Website geraadpleegd hebt. 


Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om:
- de inhoud van de Website te verbeteren en beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers;
- het aantal bezoeken op de Website te kunnen vaststellen. 
 
Cookies:

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt VanEtje gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan VanEtje verstrekt. VanEtje verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de Website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan VanEtje zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die VanEtje hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft VanEtje Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de privacyverklaring van Google Analytics.

Facebook Website Custom Audiences:

Met behulp van Website Custom Audiences van Facebook kan VanEtje data van haar Website gebruiken om jou relevante advertenties op Facebook te tonen. Via een pixel geïntegreerd in de website van VanEtje, wordt algemene informatie omtrent je browser sessie, inclusief een eventueel Facebook cookie en de webpagina die je bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en kunnen ze op maat gemaakte advertenties geserveerd krijgen.
De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden niet gekoppeld aan de gegevens van jouw profiel zoals opgebouwd bij het gebruik van de VanEtje Website.

Verwijdering cookies:

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van de Website geen cookies ontvangt. Hier kun je lezen hoe je verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Website of dat de Website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

VanEtje neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen
het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt
inroepen.
  
Verzoeken kunnen worden gedaan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.
 
We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
lnzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende
persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.
 
Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. Indien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.
 
Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot het wissen van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.
 
Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.
 
Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.
 
Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken
tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde
verwerken.
 
Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.
 
Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij VanEtje verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren.
 
Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of het gebruik van cookies kan je altijd contact met ons opnemen per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.